BNK-Team – Stag Extra

Wybitny przyczynek do popularyzacji sztuki wśród amigowej gawiedzi, demo o wysokich walorach artystycznych oraz edukacyjnych. Zastosowanie monochromatycznej stylistyki uwydatnia pragmatyczno-koncepcyjną akomodację technologiczno-postępowych nośników multimedialnych mediów.

Z racji meta-personalistycznej obiektywizacji ducha serii, Youtube może zaprezentować jedynie ekran tytułowy oraz muzykę.

Leave a Reply