Moodsplateau – Scene is

… dead? To wiadomo, a poza tym jeszcze parę detali o scenie w demie czasu nierzeczywistego z TRSAC 2013

Leave a Reply