Satori – Karoshi

Warta uwagi produkcją z Icons 2012 jest ulokowane na drugim miejscu demo Karoshi grupy Satori na platformę pisi, którego w 66,666666(6)% (w okresie) winnymi są polscy rozrabiacy, Chaser i Substrate. Demo wprawdzie trwa półtora minuty ale nie mogę wcale powiedzieć aby mi się dłużyło. Tak trzymać!

ps: Czy to demo należy zaliczyć do kolejnego zestawienia polskich produkcji, czy nie?

1 comment to Satori – Karoshi

Leave a Reply