Fairlight – blunderbuss

Pozwolę sobie przypomnieć małe, lecz piękne pionierskie demko, od którego zaczęł się wielki renesans cząsteczek na scenie.

3 komentarze Fairlight – blunderbuss

Leave a Reply