Carl B – Carl Bling

Proszę nie dotykać regulacji jasności i kontrastu, zwycięskie demo z Kindergarden 2012 utrzymane jest w czarnej konwencji, a przez większość czasu na ekranie dominuje ciemna materia. Antoni Macierewicz przygotowuje wniosek o powołanie specjalnej komisji śledczej dla zbadania występowania w demie niedozwolonych środków dopingujących o strukturze chemicznej i konsystencji zbliżonej do ludzkiego ciała. Osoby podatne na sygnały podprogowe powinny oglądać demo pod opieką terapeuty

 

 

Leave a Reply